Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
19 décembre 2011 1 19 /12 /décembre /2011 20:26

Matka

 

 

 

Bientôt, une nouvelle Bienheureuse polonaise - Lucja Malgorzata Szewczyk.

 

Accueillant pendant une audience privée le préfet de la Congrégation pour les Causes des Saints, le Cardinal Angelo Amato, SDB, le pape a autorisé ce dicastère de la promulgation de 23 décrets. L'un d'eux concerne les vertus héroïques de la Servante de Dieu, polonaise, Lucja Malgorzata Szewczyk. Elle est née en 1828 à Wolyn, et elle mourut en 1905 à Nieszawa de Kujawy. Elle est à l'orgine de la Congrégation Religieuse Séraphiques.

La plus grande partie de sa vie se deroula dans des conditions très difficiles où se trouvaient les catholiques sous la domination russe. Dans cette situation elle a acquis la formation culturelle et religieuse ainsi que sa première expérience de vie consacrée à Dieu dans le Tiers-Ordre de Saint François. Très sensible à la souffrance humaine et à la pauvreté, elle a décidé au cours des trois années de son séjour en Terre Sainte, de consacrer sa vie au service des pauvres et des abandonnés. Elle est allée à Zakroczym où, sous la direction spirituelle du Père Honorat Kozminski elle a loué un appartement et elle a recueilli plusieurs femmes âgées abandonnés et malades. Elle les a soignées avec une véritable enthousiasme franciscain, imitant le Christ pauvre, humble et compatissant. Quand les premières candidates à la vie religieuses la rejoignent, elle fonda avec l'aide du bienheureux Honorat Kozminski  la Congrégation des Sœurs Pauvres. Son but était de servir les pauvres et les souffrants, selon la devise choisie: "Tout pour Jésus par le Cœur douloureux de Marie". Après 10 ans d'activités clandestines sous la domination russe, la Congrégation s'installe à la Galice, et grâce à l'assistance spéciale de la divine Providence elle fonde la première institution à Hałcnow. C'est dans cette ville que de la main du cardinal Dunajewski les Sœurs reçurent l'habit monastique et prirent le nom de Filles de Notre-Dame des Douleurs - Séraphiques. Elle construsit le couvent important d'Auschwitz, qui est devenu la maison mère de la Congrégation en croissance.

Pendant 23 ans elle a conduit la Congrégation comme supérieur générale, avec une constance admirable pleine de vaillance, résultant de son union intime avec Dieu et de l'obéissance à Sa volonté. Grâce à son immense amour, elle devint un instrument inlassable de la miséricorde de Dieu envers les nécessiteux. La Fondatrice a choisi Notre-Dame des Douleurs comme modèle pour la mise en œuvre du charisme que ses sœurs ont mis en vigueur depuis plus de 130 ans, non seulement dans le pays et au-delà de ses frontières. L'opinion générale au sujet de la sainteté de la vie de servante de Dieu, fut qu'on appela la mère des pauvres et des orphelins. Elle a reçu également beaucoup de remerciements pour les grâces obtenues par son intercession. Tout ceci contribua aux  efforts entrepris pour l'élever à la sainteté. La promulgation du décret d'aujourd'hui qui confirme ses vertus héroïques est un don remarquable pour la Congrégation et une source de grande joie.
Matka2
Polska, 20.12.2011
          

Publikujemy krótki życiorys sł. Bożej Małgorzaty Łucji Szewczyk, założycielki Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej – Serafitek.

     
Sł. Boża Małgorzata Łucja Szewczyk pochodziła z Wołynia. Większą część swego życia spędziła w bardzo trudnych warunkach, w jakich znajdowali się katolicy pod zaborem rosyjskim. W takiej sytuacji zdobyła formację kulturalną i religijną a także pierwsze doświadczenia życia oddanego Bogu w Trzecim Zakonie św. Franciszka. Bardzo wrażliwa na ludzkie cierpienia i ubóstwo, podczas trzy letniego pobytu w Ziemi Św. podjęła decyzję, że poświęci swe życie służbie ubogim i opuszczonym. Udała się do Zakroczymia gdzie, pod kierunkiem duchowym bł. Honorata, wynajęła mieszkanie i przyjęła kilka opuszczonych i chorych staruszek, którymi opiekowała się z prawdziwie franciszkańskim entuzjazmem, naśladując Chrystusa ubogiego, pokornego i miłosiernego. Gdy przyłączyły się do niej pierwsze kandydatki, z pomocą bł. Honorata Koźmińskiego założyła Zgromadzenie o nazwie Siostrzyczki Ubogich, którego celem była siostrzana posługa ubogim i cierpiącym, zgodnie z obranym hasłem: Wszystko dla Jezusa przez Bolejące Serce Maryi. Po 10 latach ukrytej działalności pod zaborem rosyjskim, przeniosła Zgromadzenie do ówczesnej Galicji i dzięki szczególnej pomocy Bożej Opatrzności założyła pierwszą placówkę w Hałcnowie. Tutaj z rąk kard. Dunajewskiego siostry otrzymały habit zakonny i przyjęły nazwę: Córki Matki Bożej Bolesnej – Serafitki. Następnie w Oświęcimiu wybudowała obszerny klasztor, który stał się domem macierzystym szybko rozwijającego się Zgromadzenia.

Sł. Boża przez 23 lata kierowała Zgromadzeniem, jako przełożona generalna, z podziwu godną stałością i męstwem, wynikającym z jej głębokiego zjednoczenia z Bogiem i posłuszeństwa Jego woli. Poprzez swoją bezgraniczną miłość stała się niezmordowanym narzędziem Bożego miłosierdzia wobec najbardziej potrzebujących. Matkę Bożą Bolesną obrała za wzór dla realizacji charyzmatu, który jej siostry wprowadzają w życie na przestrzeni 130 lat nie tylko w kraju, ale i poza jego granicami. Powszechna opinia o świętości życia Sł. Bożej, zwanej matką ubogich i sierót, oraz liczne prośby i podziękowania za łaski otrzymywane za jej wstawiennictwem, przyczyniły się do rozpoczęcia starań o wyniesienie jej na ołtarze. Promulgowanie dzisiaj dekretu potwierdzającego heroiczność jej cnót jest niezwykłym darem dla Zgromadzenia i źródłem ogromnej radości.

opr. s. Ancilla Stasiowska, wicepostulatorka

(rv/, © Radio Vaticana 2011)      

Vatican, 20.12.2011

 

 

Partager cet article

Repost 0
Published by Soeurs Franciscaines de N Dame des Douleurs - dans Mère Fondatrice-Matka Zalozycielka
commenter cet article

commentaires

Présentation

  • : Congrégation des Soeurs Franciscaines
  • Congrégation des Soeurs Franciscaines
  • : Congrégation vouée au service des malades,fondée en Pologne en 1881.Diffuse en permanence L'apostolat dans différents pays.
  • Contact

Bienvenue-Witamy

 Pieta-01.jpg         Bonjour à tous -Witamy         
Bienvenue à tous et à toutes .Merci pour votre passage sur notre site.La congrégation des soeurs Franciscaines de Notre dame des Douleurs oeuvre avec volonté et acharnement pour soulager et accompagner les plus meurtris par la vie,en leur prodiguant les soins physiques et spirituels nécéssaires à leur bien-être.

Dziękujemy wszystkim odwiedzającym nasze stronice internetowe za poświecony czas na przeglądnięcie artykułów i zapoznanie się z naszym posłannictwem i misją w Kościele. Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej zgodnie z charyzmatem Założycieli stara się służyć i pomagać ubogim,chorym i cierpiącym.
Zgromadzenie świadome ogromu pracy w tej dziedzinie, przychodzi z pomocą potrzebującym. Podejmuje dzieła z przekonaniem i oddaniem aby w miarę możliwosci poprawić i stworzyć lepsze warunki życia człowieka. 

Centre de soins infirmiers

      
Centre de soins infirmiers des Sœurs

29, rue du Marché
95160 Montmorency
Tel:01.39.64.75.40


Permanence au Centre:
de: 12h à 12h30
      16h à 17h
      19h à 19h30
Soins infirmiers à domicile sur RV

Place des Victimes du V2

95170 Deuil la Barre

Tel :01.39.83.15.52

 

Permanence :

de :   12h à 12h30

et de: 18h à 18h 30
Samedi et Dimanche sur RV

Soins infirmiers à domicile

Sur RV

Messes à Deuil et Montmorency

Messes dominicales à Deuil la Barre
Samedi à 18 h à Notre Dame

dimanche à 9h.30 
en l'église Notre Dame
Place des Victimes du V2
à 11h
en l'église Saint Louis
10 rue du Chateau

 

Messes dominicales à Montmorency

samedi à 18h30 à la Collégiale

dimanche à 10h

en l'église St.François

à 11h15

à la Collégiale

Visit from 10/09/07