Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
3 mars 2012 6 03 /03 /mars /2012 21:25

"Que Béni soit Dieu, béni et glorifié pour tout"- Mère Marguerite

NIESZAWA
 
1N
    Au début du mois de mai 1904, la Mère dit au revoir à son bien-aimée Auschwitz et se rendit à Nieszawa, parce que c'était la volonté de Dieu.
 
 Początkiem maja 1904 roku Matka pożegnała umiłowany Oświęcim i udała się do Nieszawy, bo taka była wola Boża.
 
2N
    La maison où la mère passe la fin de sa vie et mourut en opinion de sainteté le 5 juin 1905.
Dom, w którym Matka spędziła ostatni etap swego życia i zmarła w opinii świętości dnia 5 czerwca 1905 roku
 
3N
    Quand il ne lui fut plus possible de quitter la maison, la mère, pouvait voir par la fenêtre de sa chambre, la petite lampe près du tabernacle et à travers la porte vitrée de l'église elle adorait le Christ.
  
 
Okno pokoju, przez które Matka widziała lampkę wieczną przez oszklone drzwi kościoła i adorowała Chrystusa, gdy nie mogła wychodzić z domu.
 
oltarz
     L'intérieur de la chapelle, qui est dans la pièce où la mère a passé les derniers moments de sa vie, unie à Dieu par la prière et l'adoration du Christ dans l'Eucharistie.
  
  
Wnętrze kaplicy, która znajduje się w pokoju, w którym Matka spędziła ostatnie chwile życia, zjednoczona z Bogiem na modlitwie i adoracji Chrystusa Eucharystycznego.
 
5N
    À la fin de sa vie, la Mère a exprimé sa profonde préoccupation au sujet de la famille religieuse entière, dans un testament adressé à toutes les sœurs. Elle a accompagné ce testament d’une dernière bénédiction maternelle
 
U schyłku życia swą głęboką troskę o całą Rodzinę zakonną Sł. Boża wyraziła w słowach testamentu skierowanego do wszystkich Sióstr, do którego załączone jest ostatnie matczyne błogosławieństwo.
 
 
6N
    Depuis 26 ans les restes de la Servante de Dieu reposaient dans le cimetière de la paroisse à Nieszawa.
  
  
Przez 26 lat doczesne szczątki Sł. Bożej spoczywały na cmentarzu parafialnym w Nieszawie.
 
exh
 
EKSHUMACJE
 
 
8N
 
  Le 16 novembre 1931, les restes mortels de la Mère ont été exhumés, afin de les emmener à Auschwitz. Une fois retirés de la tombe on a constaté que le cercueil et le corps avaient été conservés en très bon état, ce qui a beaucoup étonné les résidents de Nieszawa.
  
  
  
Dnia 16 listopada 1931 roku dokonano ekshumacji doczesnych szczątków Sł. Bożej, celem przewiezienia ich do Oświęcimia.
Po wyjęciu z grobu trumna i ciało okazały się zachowane w bardzo dobrym stanie, co wywołało wielkie zdumienie mieszkańców Nieszawy.
 
9N
Le cercueil en bois contenant le corps de la Servante de Dieu a été placé dans un cercueil en métal, pour permettre le transport à Auschwitz.
 
 
 
Drewniana trumna z ciałem Sł. Bożej została włożona do trumny metalowej, sprowadzonej z Warszawy, by umożliwić przewiezienie do Oświęcimia.
 
 
10N
    Les résidents de Nieszawa, convaincus de la sainteté de la vie de Mère Marguerite, lui organisèrent un enterrement magnifique, en présence de toute la ville.
 
Mieszkańcy Nieszawy, przekonani o świętości życia Matki Małgorzaty, urządzili dla niej wspaniały pożegnalny pogrzeb, w którym wzięło udział całe miasto.
 
 11N
 
  Les préparatifs pour transporter les restes de la Servante de Dieu de Nieszawa à Auschwitz.
  
 
Przygotowania do przewiezienia doczesnych szczątków Sł. Bożej z Nieszawy do Oświęcimia  
 
12N
 
  Cortège funèbre solennel à Auschwitz le 18 novembre de 1931.
 
 
Uroczysty pochód pogrzebowy w Oświęcimiu dnia 18 listopada 1931 roku.
 
13N
   
 La dépouille de la Servante de Dieu a été solennellement transférée de l'église paroissiale au sous-sol de la chapelle du cimetière.
 
Doczesne szczątki Sł. Bożej zostały uroczyście przeniesione z kościoła parafialnego i złożone w podziemiach kaplicy cmentarnej.
 
 
14N
   
 La ré-exhumation a eu lieu seulement le 18 janvier 1951, après avoir obtenu la permission des autorités.
 
Ponowna ekshumacja miała miejsce dopiero 18 stycznia 1951 r. po uzyskaniu zezwolenia władz państwowych .
 
 
15
 
    Le cercueil de chêne avec les restes de la Servante de Dieu.
 
Trumienka dębowa z doczesnymi szczątkami Służebnicy Bożej Matki Małgorzaty.
 
16N
   
 La dépouille de la Servante de Dieu a été transférée dans le vestibule de l'église du monastère.
Uroczyste przeniesione doczesnych szczątków Sł. Bożej do przedsionka kościoła klasztornego .
17N
 
  Le tombeau de la Mère fondatrice, entouré d’une grande vénération et d'amour, devint le centre spirituel de toute la Congrégation. Sur la tombe de la Servante de Dieu, appelée « la mère des pauvres et des orphelins »,viennent non seulement ses sœurs, mais aussi les fidèles de la ville et des régions avoisinantes. Par son intercession ils obtiennent auprès de Dieu des grâces nombreuses.
Grób Matki Założycielki, otoczony wielką czcią i miłością, stał się centrum duchowym całego Zgromadzenia.
Przy grobie Sł. Bożej, zwanej "matką ubogich i sierot", gromadzą się nie tylko jej siostry, ale także wierni z miasta i okolic. Za jej wstawiennictwem wypraszają u Boga liczne łaski.
 
1199 2
   
A Nieszawa a été maintenue en vie la mémoire de la Servante de Dieu, Mère Marguerite. A l’occasion du centenaire de son passage à l'éternité, dans le cimetière de la paroisse de Nieszawa, a été bénie la nouvelle dalle du tombeau où reposait la dépouille de la Servante de Dieu.
 
 
W Nieszawie zachowała się żywa pamięć o Sł. Bożej Matce Małgorzacie W setną rocznicę jej przejścia do wieczności, na cmentarzu parafialnym w Nieszawie została poświęcona nowa płyta grobowca, w którym spoczywały jej doczesne szczątki.
 
 19N
     
A l'occasion du centenaire de la mort de la Servante de Dieu, la ville, par décision du Conseil de Nieszawa, lui a décerné le titre de citoyen d'honneur.
Z okazji setnej rocznicy śmierci Sł. Boża, decyzją Rady Miejskiej Nieszawy, została odznaczona Honorowym Obywatelem miasta Nieszawy
 
 
 20N
   
 La reconnaissance générale du caractère sacré de la vie de la Servante de Dieu, de nombreuses prières et remerciements pour les grâces reçues par son intercession, ont contribué au lancement du processus de la béatification.
 
Powszechna opinia o świętości życia Sł. Bożej, liczne prośby i podziękowania za łaski otrzymywane za jej wstawiennictwem, przyczyniły się do rozpoczęcia starań o wyniesienie jej na ołtarze.
 
21N
   
 Le 09/11/1993 – lancement du processus de béatification dans le Curie à Cracovie.
Dnia 9.11.1993 roku - rozpoczęcie Procesu Beatyfikacyjnego w Kurii Biskupiej w Krakowie
 
Niesz
   
 24 février 1995- attribution d’un miracle à la Servante de Dieu.
 
 
Rozpoczęcie procesu o cudzie – 24 luty 1995 r.
 
 24N
 
  Achèvement du processus - 15 juin 1996.
Zakończeniem Procesu - 15 czerwca 1996 roku.
 
25N
   
 Ayant retracé la vie et célébré les vertus héroïques de la Servante de Dieu, Mère Malgorzata, a été admise à la Congrégation pour les Causes des Saints à Rome le 24 juin 2008.
 
 
Pozycja o życiu i heroiczności cnót Sł. Bożej Matki Małgorzaty została przyjęta w Kongregacji Spraw Świętych w Rzymie dnia 24 czerwca 2008 roku
 
 26N
   
 Dans le Palais des Congrès de la Congrégation à Rome, ont eu lieu deux colloques sur les vertus héroïques de Servante de Dieu l’un organisé par les théologiens, le 5 octobre 2010, et l’autre par les cardinaux, le 6 décembre 2011.
 
W tej Sali Kongresowej w Kongregacji w Rzymie dnia 5 października 2010 r. miała miejsce dyskusja Teologów nad heroicznością cnót Sł. Bożej Matki Małgorzaty, a dnia 6 grudnia 2011 dyskusja Kardynałów.
 
 
27N
 
  "Que Béni soit Dieu, béni et glorifié pour tout"- Mère Marguerite
„Niech będzie za wszystko Bóg błogosławiony i uwielbiony” – Matka Małgorzata  

Partager cet article

Repost 0
Published by Soeurs Franciscaines de N Dame des Douleurs - dans Mère Fondatrice-Matka Zalozycielka
commenter cet article

commentaires

Présentation

  • : Congrégation des Soeurs Franciscaines
  • Congrégation des Soeurs Franciscaines
  • : Congrégation vouée au service des malades,fondée en Pologne en 1881.Diffuse en permanence L'apostolat dans différents pays.
  • Contact

Bienvenue-Witamy

 Pieta-01.jpg         Bonjour à tous -Witamy         
Bienvenue à tous et à toutes .Merci pour votre passage sur notre site.La congrégation des soeurs Franciscaines de Notre dame des Douleurs oeuvre avec volonté et acharnement pour soulager et accompagner les plus meurtris par la vie,en leur prodiguant les soins physiques et spirituels nécéssaires à leur bien-être.

Dziękujemy wszystkim odwiedzającym nasze stronice internetowe za poświecony czas na przeglądnięcie artykułów i zapoznanie się z naszym posłannictwem i misją w Kościele. Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej zgodnie z charyzmatem Założycieli stara się służyć i pomagać ubogim,chorym i cierpiącym.
Zgromadzenie świadome ogromu pracy w tej dziedzinie, przychodzi z pomocą potrzebującym. Podejmuje dzieła z przekonaniem i oddaniem aby w miarę możliwosci poprawić i stworzyć lepsze warunki życia człowieka. 

Centre de soins infirmiers

      
Centre de soins infirmiers des Sœurs

29, rue du Marché
95160 Montmorency
Tel:01.39.64.75.40


Permanence au Centre:
de: 12h à 12h30
      16h à 17h
      19h à 19h30
Soins infirmiers à domicile sur RV

Place des Victimes du V2

95170 Deuil la Barre

Tel :01.39.83.15.52

 

Permanence :

de :   12h à 12h30

et de: 18h à 18h 30
Samedi et Dimanche sur RV

Soins infirmiers à domicile

Sur RV

Messes à Deuil et Montmorency

Messes dominicales à Deuil la Barre
Samedi à 18 h à Notre Dame

dimanche à 9h.30 
en l'église Notre Dame
Place des Victimes du V2
à 11h
en l'église Saint Louis
10 rue du Chateau

 

Messes dominicales à Montmorency

samedi à 18h30 à la Collégiale

dimanche à 10h

en l'église St.François

à 11h15

à la Collégiale

Visit from 10/09/07